TOZ Penkala - Korporativni podaci
TFI POD II kvartal 2015

Obavijest

Izvještaj uprave

Izvješće Nadzornog odbora

Dopuna dnevnog reda

Upitnik korporativnog upravljanja 2014.

Obavijest

Poziv za sjednicu Nadzornog odbora

Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora

TFI-POD-I kvartal 2015.

Poziv za sjednicu NO

Obavijest 21.04.2015.

TOZ skupština 26.10.2015 dopuna 1

Obavijest

Poziv za sjednicu NO

PUNOMOĆ

PRIJAVA ZA SKUPŠTINU

PRIJAVA DIONIČARA ZA SKUPŠTINU

Obavijest

TOZ skupština 26.10.2015.

Odgoda gl. skupštine

Obavijest TAB B.V.

Obavijest

Obavijest

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

4. dopuna TOZ, skupština 26.02.2015.

TOZ, skupština, 26.2.2015 dopuna 3

TOZ, skupština, 26.2.2015 dopuna 2

Obavijest

Obavijest

Dopuna dnevnog reda Glavne skupštine 26.2.2015.

Kvartalno izvješće dužnika o izvršavanju nagodbe 2014.

Poziv za sjednicu Nadzornog odbora 15.12.2014.

TFI-POD 2014-III kvartal

Odluke redovne Glavne skupštine dioničara održane dana 28.10.2014.

Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini dioničara 28.10.2014.

Obavijest trgovačkog društva Planidal ulaganja d.o.o.

Punomoć

Prijava za skupštinu 26.2.2015.

Prijava dioničara na skupštinu 26.2.2015.

Poziv za glavnu skupštinu 26.2.2015.

Obavijest

Poziv za sjednicu Nadzornog odbora trgovačkog društva TOZ Penkala, za 21.10.2014.

Godišnje izvješće 2013.

Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitaka 2013.

Izvješće o provedbi financijskog restruktuiranja za II kvartal 2014.

Priopćenje za javnost, 30.07.2014.

Upitinik korporativnog upravljana

TFI-POD 2013-IV-revidirano

Punomoć

Poziv za glavnu skupstinu 28.10.2014.

Prijava za sudjelovanje u radu GS

Prijava za sudjelovanje u radu GS (punomoćnik)

Izvještaj uprave za 2013.

Izvješće Nadzornog odbora za 2013.

Sjednica Nadzornog odbora 16.05.2014.

Kvartalno izvješće dužnika o izvršavanju nagodbe

Poziv na sjednicu Nadzornog odbora trgovačkog društva TOZ Penkala

Odluke Glavne skupštine održane 08.05.2014.

Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini dioničara Društva

TFI-POD-2013-IV-revidirano

Priopćenje za javnost

Prijava za sudjelovanju u radu GS (punomoćnik)

Prijava za sudjelovanju u radu GS

Punomoć

Obavijest

Izvješće uprave

Obavijest uprave

Izviješće nadzornog odbora

Poziv za glavnu skupštinu

Izviješće o provedbi financijskog restrukturiranja za IV kvartal 2013. godine

TFI POD IV kvartal 2013.

Obavijest 21.01.2014.

Odluka glavne skupštine 17.12.2013.

Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini dioničara

Obavijest trgovačkog društva PLANIDAL ULAGANJA d.o.o.

Obavijest o trgovačkog društva TAB B.V.

Obavijest o trgovačkog društva TAB B.V.

Obavijest o redovnoj glavnoj skupštini dioničara

Izvješće Nadzornog odbora 2012.

Izvješće Nadzornog odbora 2011.

Izvješće Nadzornog odbora 2010.

TOZ_Revidirani izvjestaj 2012.

TOZ_Revidirani izvjestaj 2011.

TOZ_Revidirani izvjestaj 2010.

Izvješće uprave

Punomoć za skupštinu

Prijava za skupštinu

Prijava dioničara za skupštinu

Poziv na redovnu glavnu skupštinu

Tromjesečni financijski izvještaj-2013-III kvartal

Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora trgovačkog društva TOZ Penkala

Obavijest 23.10.2013.

Obavijest o sjednici 22.10.2013.

Izvještaj uprave o poslovanju društva za razdoblje od 01.01. do 30.06.2013.

Predstečajna nagodba - rješenje 24.07.2013.

Obavijest o prihvaćanju plana restrukturiranja

Predstečajna nagodba - rješenje

Plan financijskog restruktuiranja

Obavijest o otvaranju postupka

Prijedlog za otvaranje postupka

Nadopuna prijedloga

TFI POD 2012 IV kvartal

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD 2012-II kvartal

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD 2012.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD 2011.

TOZ Penkala, GODIŠNJI DOKUMENT OBJAVLJENIH INFORMACIJA U 2011.GODINI

TOZ Penkala, tromjesečni financijski poduzetnika TFI-POD 2011.12.31

TOZ Penkala, tromjesečni financijski poduzetnika TFI-POD 2011.09.30

TOZ Penkala, tromjesečni financijski izvještaj 2011.09.30

TOZ Penkala Obavijest 2011.09.30

TOZ Penkala Obavijest 2011.09.23

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora trgovačkog društva TOZ Penkala 19.05.2011.g.

Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora trgovačkog društva TOZ Penkala

Godisnji dokument objavljenih informacija 2010.

Revidirani godišnji financijski izvještaji za 2010. godinu

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Obavijest o sazivanju sjednice NO 2011.03.28.

TOZ Penkala - izvještaj o poslovanju 2010.

TOZ Penkala obavijest 09.05.2011.

TOZ Penkala obavijest 28.12.2010.

TOZ Penkala obavijest 23.12.2010.

TOZ Nadzorni odbor 18.10.2010. zapisnik

TOZ Revizija 2009.

TSI POD TOZ Penkala 2010-09.pdf

Rezultati poslovanja za 2010 1Q (PDF format)

Rezultati poslovanja za 2010 2Q (PDF format)

Rezultati poslovanja za 2009 4Q (PDF format)